Đăng nhập
TIN NỔI BẬT
logo logo logo logo
Năm 2022
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ.
Đã giải quyết: 0 hồ sơ.
Tỷ lệ đúng hẹn
100%
12
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ.
Đã giải quyết: 0 hồ sơ.
Trễ hẹn: 0 hồ sơ.
Địa chính
đã tiếp nhận
614
hồ sơ
Xây dựng, nhà ở
đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Chứng thực
đã tiếp nhận
66
hồ sơ
Tư pháp - Hộ tịch
đã tiếp nhận
124
hồ sơ
Bảo trợ xã hội
đã tiếp nhận
72
hồ sơ
Người có công
đã tiếp nhận
64
hồ sơ
TRA CỨU HỒ SƠ

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Trà - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361