Đăng nhập
CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

(10/05/2018). Số lượt xem:82

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

Ngày đăng: 8:03 | 29/04 Lượt xem: 39

Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, nhân dân tự giác tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo hướng “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ”, gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với các phong trào cách mạng khác, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh.

Do vậy, năm 2018, huyện Núi Thành xác định nội dung trọng tâm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” là xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ hoạt động có hiệu quả. Theo Trung tá Nguyễn Thành Long – Trưởng Công an huyện – Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” huyện Núi Thành, năm nay, huyện triển khai sớm kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn. Theo đó, Công an các xã, thị trấn tham mưu Đảng ủy – UBND đánh giá kết quả qua 2 năm thực hiện đề án, từ đó rút ra ưu khuyết điểm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” thời gian đến. 
Công an Núi Thành phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều phương tiện, trong đó chú trọng công tác phối với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện uy trì chương trình phát thanh “An ninh Núi Thành”, đồng thời tổng hợp các bản tin tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hàng tuần để giúp các Báo cáo viên làm tài liệu tuyên truyền đến các xã, thị trấn; phát hành các Pa-nô, áp-fich tuyên truyền đến các xã, thị trấn, trường học về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Công an các xã, thị trấn tham mưu UBND củng cố, nâng cao chất lượng nội dung và mạng lưới Truyền thanh cơ sở, hàng tuần phải có chuyên mục về phòng chống tội phạm, nêu gương người tốt, việc tốt... Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “2 giữ về an ninh trật tự”, tăng cường công tác củng cố, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ hoạt động có hiệu quả và thanh loại các mô hình hoạt động kém chất lượng. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa bàn để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nằm trong nội dung Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Công an huyện tham mưu Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả qua hoạt động các mô hình “tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ” trên địa bàn huyện, qua đó đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong dịp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 
Theo kế hoạch Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2018 của huyện Núi Thành, mỗi xã, thị trấn phải xây dựng ít nhất 50% số dân cư có mô mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả các phong trào đã được xây dựng như “Dòng tộc tự quản”, “Thắp sáng đường quê”, “Tiếng loa an ninh”... Cùng với đó, các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Thông tư số 23 của Bộ Công an về “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự”; củng cố, kiện toàn lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tham mưu củng cố, kiện toàn đủ quân số, trình độ đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố; tiếp tục củng cố, xây dựng các tổ dân phòng, tổ an ninh, tổ hòa giải vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đủ năng lực làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra tại cơ sở...
 

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

UBND xã Tam Trà - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361