Đăng nhập

LỊCH CÔNG TÁC


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 20/10/2019 9 admin 14/10/2019
2 Hội ND xã Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11 1 duongconglai 12/11/2018
3 Hội ND xã Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11 duongconglai 12/11/2018
4 Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 11 duongconglai 05/11/2018
5 Lịch công tác tuần từ ngày ... đến ngày ... duongconglai 05/11/2018
6 Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 11 năm 2018 duongconglai 05/11/2018
7 Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 11 năm 2018 duongconglai 05/11/2018
8 Hội Nông dân Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10 2 duongconglai 15/10/2018
9 Hội Nông dân xã Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018 duongconglai 08/10/2018
10 Hội Nông dân xã Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018 1 duongconglai 08/10/2018
11 Hội Nông dân xã: Lịch công tác tuần từ ngày 01đến ngày 05 tháng 10 duongconglai 01/10/2018
12 Hội Nông dân xã Lịch công tác tuần từ ngày 24. đến ngày 28/9 duongconglai 24/09/2018
13 Hội Nông Dân xã Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018 duongconglai 07/09/2018
14 Hội ND xã Lịch công tác tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 duongconglai 27/08/2018
15 Lịch công tác tuần Hội ND từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 8 duongconglai 06/08/2018
16 Lịch công tác tuần 30 của HĐND&UBND từ ngày 23 đến ngày 28/07/2018 admin 23/07/2018
17 hỘI nd GỬI LẠI Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06/7 duongconglai 04/07/2018
18 HỘI NÔNG DÂN XÃ Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06 THÁNG 7 NĂM 2018 duongconglai 02/07/2018
19 Lịch công tác tuần 26 từ ngày 25 đến 30/06/2018 admin 25/06/2018
20 HỘI NÔNG DÂN XÃ Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018 duongconglai 24/06/2018
21 HỘI NÔNG DÂN Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 5 duongconglai 18/06/2018
22 Hội nông dân xã Lịch công tác tuần từ ngày 11đến ngày 15 tháng 6 năm 2018 duongconglai 11/06/2018
23 Lịch công tác của HĐND&UBND tuần 24 từ ngày 11 đến ngày 16/06/2018 admin 11/06/2018
24 Hội ND xã gửi Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 8 tháng 6 năm 2018 duongconglai 04/06/2018
25 Lịch công tác tuần 23 của HĐND&UBND xã từ ngày 04 đến ngày 09/06/2018 admin 04/06/2018
26 HỘI NÔNG DÂN XÃ Lịch công tác tuần từ ngày 28 - 5 đến ngày 01-6 duongconglai 25/05/2018
27 Lịch công tác tuần 22 của HĐND&UBND xã từ ngày 28/05 đến ngày 02/06/2018 admin 25/05/2018
28 Lịch công tác tuần 20 của HĐND&UBND xã (từ ngày 14 đến ngày 19/05/2018) admin 14/05/2018
29 Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 5 5 duongconglai 07/05/2018

UBND xã Tam Trà - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361